Release information


Tsu-ka-to

Tsu-ka-to

品番:ICHI-0002

定価:¥1,000(tax out)

Release: 2017.7.21. Tsu-ka-to

2. Tsu-ka-to(instrumental)


New town

New town

品番:ICHI-0001

定価:¥1,000(tax out)

Release: 2016.12.161. New town

2. When you close your eyes

3. HOME