JIEC)(東証2部, 4291, 株価)(2019/03/27-2019/04/23)
-100.000%

動きの似ていた株上位30、下位30

移動平均線の株価(75日,25日,5日)↑=上昇に転じた、↓=下降に転じた、
赤=株価が平均より低い、青=株価が平均より高い


インデックスに戻る[明日の注目銘柄明日の注目銘柄2東証1部, 東証2部, 東証マJQSその他

1.NDソフト() (3794, 株価) 0.178%
2.カブドットコム() (8703, 株価) 0.180%
3.ケンタッキー() (9873, 株価) 0.000%
4.アピクヤマダ() (6300, 株価) 0.177%
5.野村外国債H() (2512, 株価) -0.506%
6.中日興() (9643, 株価) -1.472%
7.上場海外債権() (1677, 株価) 0.302%
8.フーマイスタ() (3165, 株価) -0.509%
9.信中金() (8421, 株価) -1.000%
10.歌舞伎() (9661, 株価) 0.175%
11.野村国内債券() (2510, 株価) -0.198%
12.VVC() (2769, 株価) -0.211%
13.タカラレーベン投資() (9281, 株価) 1.683%
14.タカラレーペン() (3492, 株価) 1.408%
15.カナディアンインフラ() (9284, 株価) 0.599%
16.上場米債為替有() (1487, 株価) -0.894%
17.上場米債為替無() (1486, 株価) 0.147%
18.東急レク() (9631, 株価) -0.602%
19.帝ホテル() (9708, 株価) -0.692%
20.トミタ() (8147, 株価) 0.000%
21.新興EM国債() (1566, 株価) 1.358%
22.ETFハイイールド債() (1497, 株価) 0.125%
23.再生可能エネ投() (9283, 株価) 0.858%
24.さくら総合投信() (3473, 株価) 1.740%
25.安楽亭() (7562, 株価) -1.222%
26.ETF投適格債() (1496, 株価) -0.836%
27.is米国債ヘッジ() (1482, 株価) -1.748%
28.BRサーテ() (2268, 株価) -0.124%
29.コモ() (2224, 株価) -1.550%
30.三光MF() (2762, 株価) -0.254%


3774.みらいワークス() (6563, 株価) 39.858%
3775.キムラタン() (8107, 株価) 34.615%
3776.エクストリーム() (6033, 株価) -14.455%
3777.App() (6177, 株価) -15.682%
3778.パイプドH() (3919, 株価) 19.979%
3779.スリーディー() (7777, 株価) 21.096%
3780.ロゼッタ() (6182, 株価) 32.615%
3781.レイ() (4317, 株価) 10.063%
3782.サノヤスH() (7022, 株価) 35.912%
3783.ランド() (8918, 株価) 0.000%
3784.サンバイオ() (4592, 株価) 46.657%
3785.フェニックス() (6190, 株価) 25.779%
3786.窪田製薬() (4596, 株価) -37.899%
3787.環境管理() (4657, 株価) 43.581%
3788.AmidA() (7671, 株価) -44.223%
3789.UMNファ() (4585, 株価) 8.358%
3790.高見サイ() (6424, 株価) 19.726%
3791.霞ヶ関キャピ() (3498, 株価) -0.191%
3792.アドアーズ() (4712, 株価) -9.016%
3793.ジョルダン() (3710, 株価) 29.079%
3794.Jブリッジ() (9318, 株価) 14.286%
3795.ピーエイ() (4766, 株価) -5.426%
3796.シリコンスタジオ() (3907, 株価) -12.041%
3797.サイジニア() (6031, 株価) 27.355%
3798.キャンバス() (4575, 株価) 47.750%
3799.アクロディア() (3823, 株価) 84.817%
3800.天然ガス投信() (1689, 株価) -25.000%
3801.ASJ() (2351, 株価) -25.546%
3802.オンコリス() (4588, 株価) -6.709%
3803.フォンツH() (3350, 株価) 720.000%

インデックスに戻る[明日の注目銘柄明日の注目銘柄2東証1部, 東証2部, 東証マJQSその他